Onsdag, 17 Oktober 2018
Artikelindeks
Den røde tråd
Målsætning
Økonomi & udvikling
Engagerede forældre
Hvordan inddrager vi forældrene?
Fodboldopdragelse
Klar til kamp
Holdopdeling
God teknik - kvalitetsmærket
Frafald - hvad kan I forældre gøre
Træneren
Sådan udvikler vi spillerne
Vil I være med til at præge udviklingen?
Alle sider

Sådan udvikler vi spillerne


Træneren skal vide noget om spillernes udviklingstrin og træne sådan, at spillerne på samme tid lærer mest muligt, og synes at spillet er sjovt og inspirerende. Han/hun skal kunne iagttage dem i spillet og i deres optræden i andre sammenhænge.

Der kan være kolossal forskel på børnenes udvikling inden for samme aldersgruppe i en lille klub som vores, derfor skal børnene trænes efter deres evner og udvikling.

Fodboldtræning kan deles op i tre faser, som alle klubbens spillere skal igennem. Det er Tilvænnings-, Indlærings- og Udviklingsfaserne. De tre faser griber ind i hinanden.

Tilvænning foregår fra 5 års alderen og normalt op til 8-9 års alderen. Det centrale er leg med bolden, samt at være hyggeonkel for børnene. Målet er at gøre børnene fortrolige med bolden, træneren, de øvrige spillere, klubben og omgivelserne i det hele taget.

Efter tilvænningen kommer nu indlæringsfasen. Det er meget individuelt, hvornår børnene er udviklet til at modtage mere målrettet træning, men generelt kan man sige, at med 1-2 års erfaring vil de fleste være det. Det vil sige, at indlæringen begynder for de fleste i 8-9 års alderen.

Overgangen til næste fase (udviklingen) sker omkring puberteten altså i 13-14 års alderen. Hovedtemaet for træningen under indlæring skal være teknik. Spillerne er meget modtagelige og interesserede i at lære noget nyt. De skal lege så meget med bold som muligt. Træningen skal indeholde mange spil og lege. Børnene skal i denne fase lære at drible, sparke, løbe, tæmme og heade. Hurtighedstræning kan opstartes og rigtig løbeteknik indarbejdes. Styrketræning kan laves med forsigtighed.

Udviklingsfasen slutter ungdomsspillernes fodboldopdragelse. I 12-15 års alderen har børnene behov for endnu mere udpræget individuel træning end i de tidlige år. Børnene når her lemmedaskeralderen, fordi de har svært ved at styre arme og ben. Deres teknik bliver som regel en smule dårlige i disse år. Det er her meget vigtigt at tale meget med spillerne. Det er her trænerens vigtigste opgave at opbygge selvtilliden og opmuntre spilleren. Der bør i denne alder være en gensidig åbenhed mellem træneren og hans spillere.

Et vigtigt forhold ved overgangen fra indlæringsfasen er, at spilleren behersker teknikken i simple kamp-situationer og dermed har mulighed for at klare den teknisk-taktiske forståelse. Trænerens primære opgave i udviklingsfasen er at give spilleren mange redskaber i hænde, så de har noget at bruge i kampene. I denne periode bygges den fysiske kondition op. Styrketræningen kan udbygges. Der bør desuden øves strækøvelser.