Fårevejle bodklubs bestyrelse opdateret 2018-05-16

FBK bestyrelse 2018
Formand:
Helle Modin
Telefon 41 10 39 17
Helle@faarevejle-bk.dk
Næstformand:
Henrik Christiansen
Telefon 20 72 37 38
henrik.christiansen@g-vestergaard.dk
Kasserer:
Kirsten Andersen
Telefon 61 67 35 24
Kirsten@faarevejle-bk.dk
 
Bestyrelsesmedlem:
Mille Holgersen
Telefon 61 68 01 71
milleholgersen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Allan Steen Hansen
Telefon 61 61 43 32
allansteen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Stine Hagedorn
Telefon 61 68 01 71
Stinehagedorn@me.com
Bestyrelsesmedlem:
Udo Meijburg
Telefon 29 80 55 91
Udo@faarevejle-bk.dk
1. suppleant:
Jørgen Krøll Jensen
Telefon 59 46 32 83
jkem@post1.dansknet.dk
 

Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen holder møde hver måned – året rundt. Møderne holdes som regel tirsdag aften og varer ca. 3 timer

Har du noget du vil have taget op, så aflever det til en af bestyrelsesmedlemmerne.

Forretningsudvalg:
Bestyrelsen har som en del af klubbens organisation valgt at danne et forretningsudvalg, der skal tage sig af den daglige og hurtige koordinering i klubben.

Luk