Billeder på hjemmesiden

Billeder på FBK’s hjemmesiden

Indhold taget fra

Det er vigtigt at kende reglerne offentliggørelse af billeder på internettet, så man overholder databeskyttelsesforordningen. Men husk at det ikke er nok at kende reglerne, alle omkring klubben bør også kende reglerne, for billeder benyttes i dag mange steder og af mange forskellige personer, så det er vigtigt at alle kender og forstår reglerne.

Reglerne er opsummeret:

 • Du må altid offentliggøre billeder med samtykke eller kontrakt
 • Hvis grundlaget er samtykke kan det trækkes tilbage, hvis det er kontrakt, sætter denne betingelserne
 • Hvis du ikke kan benytte samtykke eller kontrakt, må du kun offentliggøre hvis følgende tre betingelser er opfyldt:
  a) offentliggørelsen sker med legitim interesse og legitimt formål
  b) billederne er harmløse
  c) billederne er ikke portrætbilleder
 • Sørg for at lave de rette dokumenter, som kan påvise, at I overholder databeskyttelsesforordningen – for eksempel intern og ekstern politik for offentliggørelse af billeder, samt politik for billeder på hjemmesiden mv.
 • Vurder om billeder kan offentliggøres på hjemmesiden uden samtykke, ellers skal der hentes samtykke